Klachten

Ben je ontevreden of heb je een klacht? Dan ben ik graag de eerste die jouw verhaal hoort. Samen bekijken we waar je behoefte ligt en wat je nodig hebt om een volgende stap te maken. Wil je officieel een klacht indienen? Dan is dit altijd vertrouwelijk en dit de procedure:

 1. Je omschrijft je klacht zo compleet en zorgvuldig mogelijk over je afgenomen dienst of product en dient deze schriftelijk in via academie@laurahindriks.nl t.a.v. Laura Hindriks.
 2. Uiterlijk binnen 48 uur ontvang je een bevestiging van ontvangst en zal worden aangegeven of deze in behandelijk wordt genomen.
 3. Wanneer je klacht in behandeling wordt genomen, wordt een dossier aangemaakt en zal binnen uiterlijk 3 weken inhoudelijk een reactie wordt gegeven met een voorgestelde oplossing.
 4. Wanneer we beide ons goed voelen over de oplossing leggen we dit schriftelijk vast, wordt de klacht afgehandeld en het dossier afgesloten.
 5. Als we met elkaar niet tot overeenstemming komen wordt een e-mailbericht verstuurd met deze constatering.
 6. Wanneer je het er niet mee eens bent dat je klacht niet in behandeling wordt genomen kun je naar de klachtencommissie gaan en bezwaar indienen. Dit ben je verplicht te melden via academie@laurahindriks.nl. Je melding wordt binnen uiterlijk 48 uur bevestigd en opgenomen in je dossier.
 7. Binnen 2 weken na ontvangst van het bezwaarschrift met toelichting ontvang je inhoudelijke reactie d.m.v. een verweer en doet deze toekomen aan de voorzitter van de klachtencommissie; de klager ontvangt hiervan een schriftelijke kopie.
 8. Binnen 3 weken na ontvangst van het verweer van volgt uitspraak door de voorzitter van de klachtencommissie; deze is bindend voor Laura Hindriks academie; eventuele consequenties worden door Laura Hindriks snel afgehandeld.
 9. De kosten voor het voorleggen van de klacht aan de klachtencommissie zijn voor beide partijen, zowel Laura Hindriks academie als klager, elk een bedrag van € 250,- per geschil.
 10. Bezwaarschriften moeten binnen vastgestelde termijnen zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, stellen partijen elkaar hiervan binnen 2 weken na ontvangst van de klacht respectievelijk het verweer in kennis. 

Als termijnen worden gerekend:
 • Versturen ontvangstbevestiging van het bezwaarschrift door voorzitter van de klachtencommissie binnen 5 dagen;
 • Verzending verweer naar de voorzitter van de klachtencommissie door Laura Hindriks academie binnen 3 weken na ontvangst van het bezwaarschrift.
 • Doen van een bindende uitspraak door de klachtencommissie binnen 3 weken na ontvangst verweer Laura Hindriks academie.

Een klacht zal altijd vertrouwelijk, d.w.z. niet gedeeld met derden, worden behandeld. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en minimaal drie jaar bewaard door Laura Hindriks academie.